Kråkbäcken, Kråkbäcken

  Upp Ner Netto
IDAG 0 0 0
IGÅR 0 0 0
SENASTE VECKAN 0 0 0
HITTILS I ÅR 507 791 -284

  Senaste video


Laddar data

  Preliminära resultat 2024

Laddar diagram...

 Räknarinfo

Kråkbäcken är ett mindre vattendrag som förbinder Kråktjärnen med Björköfjärden, belägen väster om Njurunda. Före genomförda åtgärder år 2023 bestod bäcken huvudsakligen av ett dike med få strukturer, och ingen fisk påträffades vid elfiskeundersökningen hösten samma år. Mynningsområdet hade slammat igen i sådan utsträckning att fisk inte kunde vandra upp vid lågt vattenstånd i havet. Genom LOVA-bidrag (Mera abborre) och finansiering från Postkodlotteriet (WWFs projekt-Drömprojektet) har Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna utfört biotopvård i delar av bäcken och återskapat en öppen vattendragsfåra i mynningen. Nu kan fisk återigen vandra upp fritt även vid lågt vattenstånd. Uppföljningen av projektet sker med hjälp av en kamera för att observera hur bäcken nyttjas under våren.

 Allmänt om fiskräkning/fiskobservation

Fiskobservation

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data från undervattenskameran vid Kråkbäcken. Undervattenskameran är av modell TiVA UVC.

Undervattenskameran använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer för att identifiera och filma fiskar i hög kvalité. Systemet analyserar videoströmmen för klassificering av fiskart.


En öring fångad av Tiva UVC

Tolkning av data

All data som samlas in från undervattenskameran i Kråkbäcken bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan för att säkerställa resultatet.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av undervattenskameran vid Kråkbäcken sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Tiva AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från undervattenskameran uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om undervattenskameran vid Kråkbäcken eller om fiskräkning/fiskövervakning generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se