Odensala, Odensalabäcken

  Upp Ner Netto
IDAG 0 0 0
IGÅR 0 0 0
SENASTE VECKAN 0 0 0
HITTILS I ÅR 3666 5117 -1451

  Senaste video


Laddar data

  Preliminära resultat 2024

Laddar diagram...

 Räknarinfo

En 2,5 km lång bäck som har sitt ursprung i Lillsjön i Östersunds kommun där det idag vandrar upp harr och öring för lek. Bäcken rinner i stora delar av sin sträckning genom hårt exploaterad stadsmiljö med omfattande påverkan ifrån vägnät, bostadsområden och snötipp. Trots detta och med god hjälp ifrån fiskevårdande krafter finns det fortfarande kvar bestånd av öring och harr. Vi vill nu undersöka statusen hos dessa bestånd och samtidigt testa den nya kameran.

 Allmänt om fiskräkning/fiskobservation

Fiskobservation

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data från undervattenskameran vid Odensala. Undervattenskameran är av modell TiVA UVC.

Undervattenskameran använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer för att identifiera och filma fiskar i hög kvalité. Systemet analyserar videoströmmen för klassificering av fiskart.


En öring fångad av Tiva UVC

Tolkning av data

All data som samlas in från undervattenskameran i Odensala bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan för att säkerställa resultatet.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av undervattenskameran vid Odensala sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Tiva AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från undervattenskameran uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om undervattenskameran vid Odensala eller om fiskräkning/fiskövervakning generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se