Livedata

  Upp Ner Netto
Idag 1 0 1
Igår 0 1 -1
Senaste veckan 9 7 2
Hittills i år 71 48 23

Senaste video


Laddar data

INFORMATION

Ystadsortens fiskevårds och sportfiskeförening har sammanställt en samlingssida med trevlig information kring det arbete som läggs ner i Nybroån.

https://nybroan.se/nybroan.htm

Preliminära resultat 2024

Laddar diagram...
Art Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Ål0-10000000000-1
Gädda1200000000003
Öring228100000000031
Öringkelt-510000000000-4
Regnbåge1100000000002
Smolt-800000000000-8
Summa1111100000000023

Jämförelse tidigare år

Laddar diagram...

Räknarinfo

Fiskräknaren i Nybroån är placerad vid det numera nedlagda sockerbruket i Köpingebro ca 5 km från Nybroåns mynning i havet. Vid sockerbruket fanns fram till 2012 en dammbyggnad som sträckte sig tvärs över Nybroåns åfåra och utgjorde ett definitivt vandringshinder för all fisk. Då dammen inte längre var nödvändig bestämdes det att dammen skulle rivas ut för att underlätta fiskvandringen. Samtidigt fanns det ur ett miljöövervakningsperspektiv en önskan att kunna räkna och övervaka den vandrande fisken i Nybroån.

Under 2012 och 2013 har Fiskevårdsteknik på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne projekterat och genomfört utrivningen av den befintliga dammbyggnaden, anläggandet av en ny självreglerande dammbyggnad med en ny fiskväg samt en kontrollstation för atuomatisk räkning av upp- och nedvandrande fisk.

Den ny kontrollstationen invigdes officiellt den 16 oktober 2013.

Allmänt om fiskräkning

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data direkt från fiskräknaren vid Köpingebro. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren. Den stora variationen i datat som modellerna är tränade på gör att modellerna är väldigt träffsäkra och kan känna igen fisk i alla typer av förhållanden.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Köpingebro bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan manuellt.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Köpingebro sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Fiskevårdsteknik AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas av larmsystem och loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Köpingebro eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.