Livedata

  Upp Ner Netto
Idag 0 0 0
Igår 0 0 0
Senaste veckan 0 0 0
Hittills i år 2360 2204 156

Senaste video


Laddar data

Räknarinfo

Fiskräknaren i Hemmesta används av Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser inom forskningsprojektet ePIKE, som syftar till att utveckla och utvärdera eDNA som en övervakningsmetod för gädda. Studien i Hemmesta genomförs i samarbete med Sportfiskarna och Värmdö kommun, samt med stöd från frivilliga.

Räknaren är placerad precis vid utflödet och registrerar och mäter längden på alla fiskar som simmar in eller ut ur våtmarken. Samtidigt som vi med hjälp av fiskräknaren kontinuerligt mäter antalet gäddor som är i våtmarken tar vi också prover i vattnet som flödar ut. Anledningen till att vi tar vattenprover är att vi vill undersöka om mängden gäddor i våtmarken kan förklaras av mängden gädd-DNA i det utflödande vattnet. Att i framtiden kunna förutsäga hur många gäddor som finns i en våtmark genom förhållandevis enkla vattenprov skulle innebära att eDNA kan användas som en skonsam metod för att övervaka mängden gädda i våra vatten.

Vi som står bakom projektet tycker det är otroligt spännande och roligt och vill gärna dela med oss av hur det går. Därför har vi gjort den här sidan publik, så att alla som vill kan följa med och se hur många gäddor som passerar, hur stora de är och hur de ser ut när de simmar förbi.

Läs mer på: Övervakning av gädda med eDNA - ePIKE

Allmänt om fiskräkning

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data direkt från fiskräknaren vid Hemmesta sjöäng. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren. Den stora variationen i datat som modellerna är tränade på gör att modellerna är väldigt träffsäkra och kan känna igen fisk i alla typer av förhållanden.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Hemmesta sjöäng bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan manuellt.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Hemmesta sjöäng sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Fiskevårdsteknik AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas av larmsystem och loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Hemmesta sjöäng eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.